Categorieën
Valpreventie ouderen

10 dingen voor ouderen om valgevaar te verminderen

1. Blijf bewegen

Werk zelf aan de conditie door te blijven bewegen. Voorkom te veel en te lang achter elkaar zitten.

Met het stijgen der jaren merken we allemaal dat we steeds meer inleveren op het gebied van mobiliteit, conditie en de mogelijkheid om er nog op uit te gaan.  Afhankelijk van uw leeftijd en hoe fit u nog bent kunt u altijd blijven bewegen.

Vanaf zestig plus is dat veelal wandelen en fietsen en zijn er oefengroepjes zoals Yoga, Tai Chi, fitness of aquarobics.

Met het stijgen van de leeftijd komen vaak meer gebreken  waardoor mensen meer gebruik moeten maken van hulpmiddelen zoals de rollator of de rolstoel.   Dit nodigt vaak uit tot steeds grotere inactiviteit waardoor de lichamelijke klachten nog alleen maar toenemen.

Ook voor deze mensen blijft bewegen belangrijk. Er bestaan oefenprogramma’s voor oefeningen op en achter de stoel.  Deze kunnen individueel  of in groepsverband worden gedaan.

2. Kom regelmatig in de buitenlucht en probeer elke dag 30 minuten buiten te lopen 

Wanneer iemand altijd binnen blijft zijn de condities ook altijd onveranderd.  Vaak zijn dat de zelfde bewegingspatronen en routines. Dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid.  Bij ouderen die veel thuis zijn en weinig meer bewegen is de lucht binnen  daardoor vaak te warm en te droog.

Door elke dag buiten te komen bouwt een mens meer weerstand op door de wisselende weescondities buiten. De zon helpt de opbouw van vitamine D.  Ook geestelijk brengt het een verruiming van de gedachten.

Wanneer u daarbij ook nog 30 minuten buiten loopt wordt de conditie, spierkracht en mobiliteit sterk bevorderd.

3. Reageer niet in haast op deurbel of  telefoon

Sta rustig op, met gebruikmaking van de armleuningen van de stoel. Eventueel optredende duizeligheid kunt u voorkomen door voor het opstaan eerst de benen te buigen en te strekken om de bloedsomloop op gang te brengen.

Maakt u gebruik van een rollator, zorg dan dat deze, alvorens u opstaat, voor de stoel staat en op de rem.

De meeste valincidenten gebeuren door onachtzaamheid, afgeleid zijn en gehaastheid.  Train uzelf elke keer alles veilig te doen. Ook hierin kunt u begeleiding krijgen.

4. Vermijd risicovol gedrag

We hebben van jongs af aan onze routines om in huis dingen te doen. Vaak nemen we niet de moeite om een stevige keukentrap te pakken en staan we op een stoel  of willekeurig welke verhoging , om iets te pakken.

Op oudere  leeftijd is dit niet meer verstandig.  Het risico om te vallen met vaak verstrekkende gevolgen is dan te groot.  Zelfs de stevige keukentrap is dan al niet meer aan te raden.

Ook bij traplopen is het vermijden van de oude routines belangrijk. Gebruik beide handen voor de trapleuning en draag geen spullen mee naar boven.

Hulp vragen bij moeilijk uit te voeren taken in huis is natuurlijk niet prettig. We blijven graag zolang mogelijk onafhankelijk, maar  nogmaals de gevolgen zijn vaak niet te overzien.

5. Draag thuis goede schoenen

Ook hiervoor geldt dat gewoonte en gemak vaak de reden is dat mensen graag op sokken, pantoffels of sloffen lopen.  Daar komt bij dat bij het aantrekken van schoenen vaak hulp gevraagd moet worden en we blijven allemaal graag onafhankelijk.

Maar we weten nu dat een aantal valincidenten verband houden met het lopen op sokken of op sloffen. Op goede schoenen  kunt veel minder snel uitglijden.

6. Zorg voor voldoende verlichting

Dit geldt voor ’s avonds als het begint te schemeren, maar ook ’s nachts als u een keer uit bed moet. Zorg voor goede verlichting zodat u kunt zien wat er voor u ligt. Daarbij komt dat u ’s nachts ook wat makkelijker gedesoriënteerd  kunt zijn, waardoor u de weg minder makkelijk vindt.

Er kunnen altijd dingen op een andere plek staan dan u gewend bent en u moet goed zicht hebben op overige obstakels.

7. laat uw ogen regelmatig controleren  

Met het ouder worden neemt het zicht over het algemeen sterk af.   We hebben dit niet altijd in de gaten. Dat kan behoorlijke gevolgen hebben  in het verkeer buiten, maar ook binnenshuis.

De ogen regelmatig laten controleren voorkomt daarom problemen. Bovendien verbeteren allerlei activiteiten in het dagelijks leven, bijvoorbeeld televisie kijken, de krant lezen, enzovoort.

8. Let er goed op dat de looproutes in huis vrij zijn

U kunt makkelijk struikelen over rondslingerende spullen, kleedjes en elektrische snoeren. Bekijk eens kritisch  de woonkamer,  keuken,  slaapkamer en berging . Misschien kunt u een aantal dingen, of meubelstukken die u niet meer gebruikt, opruimen. Dit verruimt ook de looproutes zodat u zich met een rollator of stok makkelijker en veiliger kunt verplaatsen in huis.

Veel ongelukken gebeuren op de trap. Laat ook daar geen spullen slingeren en zoals eerder genoemd onder  het vermijden van risicovol gedrag, gebruik de trapleuning om u vast te houden.  Ga niet met handen vol spullen de trap op.

9. valpreventie oefenprogramma’s   

Er worden tegenwoordig veel valpreventie oefenprogramma’s aangeboden, waarbij alle bovenstaande aspecten aan bod komen. De huisarts verwijst  ouderen die slecht ter been zijn, of regelmatig vallen vaak naar de fysiotherapeut.

Oefenprogramma’s die valincidenten willen helpen voorkomen kunnen in groepsverband worden aangeboden.  Deze worden ook vaak  1 op 1 bij  de patiënt  thuis  gegeven.

10. Ga niet zonder begeleiding aan de gang met deze oefenprogramma’s

Zonder deskundige begeleiding  kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en onvoorzien letsel.