Duizeligheid

In meer dan 80% van de gevallen snel en met succes te behandelen. Dit geldt voor draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen van het hoofd omhoog, omlaag en bij draaibewegingen van het hoofd. De behandeling heeft een grote kans van slagen en kan, zonder gebruikmaking van medicijnen, worden toegepast. De behandeling wordt gedaan door artsen en manueel therapeuten die daarvoor zijn opgeleid.

Officieel wordt de aandoening Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV) genoemd wat staat voor aanvallen van goedaardige draai-duizeligheid. Door het positioneel testen kan de diagnose BPPV snel worden gesteld. Dit is één van de weinige neurologische aandoeningen die direct door middel van een aantal (weinig belastende) manuele handelingen kan worden hersteld. De behandelmethoden staan bekend als de Epley manoeuvre en de Semont manoeuvre.