Maatregelen

Om de behandelingen op een veilige en een verantwoorde wijze te laten verlopen, heb ik de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot de inrichting van de praktijk. Er zijn speciale maatregelen opgesteld. Dit alles met in acht neming van de veiligheidseisen vanuit het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF.

Deze maatregelen zijn:

  • Om zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtruimte te hebben, pas ik mijn werktijden aan.
  • De 1,5 meter regel wordt toegepast bij het intake-gesprek.
  • U wordt verzocht pas op de afgesproken tijd binnen te komen. Na afloop van de behandeling verzoek ik u het pand meteen te verlaten, zodat de wachtkamer leeg is, als de volgende patiënt komt.
  • Indien u hulpbehoevend bent of onder de 12 jaar bent, mag maximaal 1 begeleider mee.
  • Tijdens de behandeling draag ik beschermende kleding. Mocht u zelf in bezit zijn van een mondkapje, dan verzoek ik u deze in de praktijk te dragen.
  • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. In de wachtruimte staat hiervoor een desinfecterend middel.
  • U wordt verzocht zelf een handdoek mee te nemen.
  • Na iedere behandeling worden bank, deurklinken en andere contactoppervlakken gedesinfecteerd. Mede ook om een veilige wisseling van patiënten mogelijk te maken.

Ten slotte vragen wij u nadrukkelijk geen afspraak te maken óf uw reeds gemaakte afspraak af te bellen, wanneer u de volgende symptomen vertoont:

(neus) verkoudheid, hoesten, kuchen of veelvuldig niezen, keelpijn, verhoging (tot 38 gr) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, extreme vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree.

Neem gerust contact op voor meer informatie via telefoonnummer: 06-48418140  of  0165-557459  of stuur een bericht. Ik hoop u weer goed van dienst te kunnen zijn.

Vriendelijke groet en houd u vooral gezond!

Hans de Waal