Nekklachten

Een juiste analyse van uw nekklachten en een individueel gerichte behandeling, geeft vaak verrassende resultaten. Manuele Therapie volgens de Utrechtse school werkt met een 3D bewegingsanalyse, waardoor bewegingsmogelijkheden in de halswervelkolom per individu specifiek behandeld kunnen worden.

Nekklachten en een stijve nek komen erg vaak voor en veroorzaken daarnaast vaak spanningshoofdpijn en slapeloosheid. Het dagelijks functioneren wordt daardoor sterk belemmerd en kan zelfs de aanleiding zijn dat mensen tijdelijk niet kunnen werken, hun sport niet kunnen beoefenen of niet deel kunnen nemen aan het sociale leven.

Naast ongevallen waarbij de nek betrokken is (whip-lash) of aangeboren afwijkingen, kunnen oorzaken zijn: overbelasting of een verkeerde houding. Maar ook spanningen thuis, op school of op het werk kunnen aan de basis liggen van nekklachten.

Belangrijk is om niet alleen pijnlijke plaatsen in een nek te behandelen (symptomatisch); uit ervaring blijkt dat de klachten dan toch snel weer terug komen. Met Manuele Therapie volgens de Utrechtse school worden de klachten behandeld in relatie tot de gehele persoon.