Revalidatie

Zo goed mogelijk terug in de maatschappij, daar gaat het om. Je werk weer kunnen doen, je sport weer kunnen beoefenen, je huishouden weer kunnen doen, etc. Wanneer sprake is van een lange periode van herstel: na ingrijpende operaties, bijv. een nieuwe heup of knie. Ook na een ernstig ongeval of ziekte al dan niet met blijvend lichamelijk letsel of functiebeperking, moeten mensen revalideren. Bij deze revalidatie is een fysiotherapeut een goede begeleider in het revalidatieproces. Het ziekenfonds vergoedt deze lange revalidatieperiode vanuit de basisverzekering.

Bij aanvang van de revalidatie wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt uitgegaan van de lichamelijke stoornissen die de patiënt op dat moment heeft en de beperkingingen die deze opleveren in het dagelijks leven. Van daaruit worden doelen opgesteld wat de patiënt wil bereiken op het gebied van bewegen en mobiel zijn, zelfverzorging, huishouden en wonen, communicatie, werk en vrije tijd.

In dit hele proces werkt de fysiotherapeut nadrukkelijk met u samen om de gestelde doelen te halen en/of nieuwe doelen op te stellen.

De revalidatie moet uiteindelijk leiden tot een maximaal haalbare zelfstandigheid bij het terugkeren in de maatschappij. De revalidatie is daarom met name gericht op het weer verrichten van arbeid, vrije tijd en sport. Indien noodzakelijk wordt gekeken naar aanpassingen die deze activiteiten kunnen ondersteunen.